Sunday, July 8, 2012

മുല്ലപ്പെരിയാർ സമര സമിതി പക്വത കാട്ടണം.

മുല്ലപ്പെരിയാർ സമര സമിതി പക്വത കാട്ടണം.

കേരള ജനതയുടെ സ്വപ്നമായ മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നപരിഹാരം യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ സമര സമിതി പക്വത കാട്ടുകയും അനവസരങ്ങളിൽ കടന്നു ചെന്നു ശത്രുക്കളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ പെരുമാറുകയും വേണം. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പ്രശ്നത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിലേറെ ദിവസങ്ങളായി സമരപ്പന്തലിൽ ഇരുന്നു പോരാടുന്നവരോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ടു തന്നെയാ ണു തമിഴ് സഹോദരന്മാരും മലയാളത്തിലെ മുതിർന്നവരും ഗുരുസ്ഥാനീയരുമായവരുമായ സാംസ്കാരികപ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ പല തിരക്കുകളും മാറ്റിവച്ച്, പണച്ചിലവുകളും സമയ വും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കോട്ടയത്ത് എത്തിച്ചേർന്നതെന്നു സമരസമിതി മനസ്സിലാക്കണം. സി പി റോയ് തന്റെ നിലപാടു സാധൂകരിക്കുവാനും, അതുവഴി തമിഴ്നാടിനു കീഴടങ്ങുവാനും പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ നടത്തിയതാണു മീറ്റിംഗ് എന്ന ആരോപണം തികച്ചും അപക്വവും വീക്ഷണ മില്ലാത്തതുമാണു.

സി പി റോയിയുടെ ആശയങ്ങളെ ആദ്യമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീടു വളരെ സംശയത്തോടെ തന്നെ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നവരും, ആദ്യം മുതല്ക്കേ അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്തവരും യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണു ഇനിയുള്ള പരിഹാര മാർഗ്ഗം എന്നു ഇരു മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയും ചിന്തിച്ച് ആയതു സർക്കാരുകളെ അറിയിക്കുക എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു. വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ ചേർന്നു അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലായതുകൊണ്ടാണു, സിവിക് ചന്ദ്രൻ ഇതു മോഡറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ നയിക്കാമെന്നും, ഈയുള്ളവനെ പോലെയുള്ളവർ അതിനു വേണ്ടീ പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും സമ്മതിച്ചതു. മുല്ലപ്പെരിയാർ സമര സമിതിയെ വിളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും പുതിയ ഡാം എന്ന കടുത്ത നിലപാടിനെ അക്രാമകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചർച്ചയുടെ സമാധാനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ഭയം ശരിയായിരുന്നു എന്നു അവർ തന്നെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണു.

മുല്ലപ്പെരിയാർ സമര സമിതിയുടെ സമരത്തിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെന്നു തന്നെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയേതരമായ ഒന്നിനെയും സഹിഷ്ണുതയോടെ കാണാത്ത രാഷ്ട്രീയ കടന്നാക്രമണമായിരുന്നു കോട്ടയം ചർച്ചയിൽ സമര സമിതി നടത്തിയത്. ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾക്ക് ഫാ. ജോയി നിരപ്പേലിനെപ്പോലെയുള്ളവർ പിന്തുണ നല്കുന്നത് അപലപനീയമാണു.

നമുക്കു വേണ്ടതു പ്രശ്നപരിഹാരമാണു. അതിനു ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഒരിക്കലും തയ്യാറാവുകയില്ല എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തിലാണു ‘ഉയിർ’ എന്ന മലയാളി തമിഴ് സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചതു. അതിനെ സി പി റോയിയുടെ സംഘടന എന്നു വിളിച്ചു മൂലയ്ക്കിരുത്തിയ മാധ്യമങ്ങളുടെ നടപടി മുല്ലപ്പെരിയാർ സമരത്തെ വിഭജിക്കുവാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ കുൽസിത നീക്കത്തിനു നല്കുന്ന പിന്തുണയുടെ ഭാഗമാണു.

സമര സഖാക്കളെ, എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര വലിയ മാദ്ധ്യമപ്പട ഇത്രകാലവും? പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഇത്തരം ഒരു കൂട്ടായ്മ അവർക്കു നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞോ? ഒന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങൾ അവിടെ സമരത്തീച്ചൂളയിൽ ഉരുകുന്നതിൽ മനം നൊന്തു നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി, അല്ല, നമുക്കൊക്കെയും വേണ്ടീ ഒത്തൊ രുമിച്ചതാണോ ഈ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ചെയ്ത തെറ്റ്? കെ ടി തോമസിനെ പോലെയൊരു ഒറ്റുകാരനെ ഇന്നും പ്രാമുഖ്യം നല്കി പോറ്റുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഡാമിന്റെ താഴ്വാരത്തിലെ ലക്ഷക്കനക്കിനു ആളുകൾക്കു വേണ്ടി ചിന്തിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച്താണോ തെറ്റ്? ചങ്കൂറ്റമുണ്ടായി രുന്നുവെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് കെ റ്റി തോമസ് ഈ നാട്ടില്കൂടി തന്റെ ഭാഗം ന്യായീകരിച്ചു നടക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു കറു ത്ത തുണിക്കഷണം കൊണ്ടെങ്കിലും ചെറുക്കുമായിരുന്നു...

ഇന്നു സമരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണു? ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് കേരളീയരുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമര വീര്യത്തെ കൂടി വന്ധ്യം കരിച്ചു കളയുകയായിരുന്നില്ലേ? മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന തമിഴ് നാടിന്റെ ഉറച്ച പ്രചരണങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നു പൂർണ്ണ പിന്തുണ നല്കുക മാത്രമല്ല അയാൾ ചെയ്തതു. മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളെ തന്റെ പഴകിയ ജഡ്ജിക്കോട്ട് കാട്ടി ഭയപ്പെടുത്തിയും സ്വാധീനിച്ചും അതു കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് അടിച്ചേല്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഈ അവസ്ഥ അത്യന്തം ഗുരു തരമാക്കിയതു ഈ നീതിമാന്റെ വരികളാണു.

കേരളം എത്ര ശ്രമിച്ചാലും പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നു വേണം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുവാൻ...അതിനു തമിഴ് മലയാളി കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഡാമിനു അപകട സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന ഒരു അംഗീകാരം പുറത്തുവരാവുന്ന ഒരവസ്ഥയെ അല്ലേ നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതു? നിങ്ങൾക്കിതു മനസ്സിലാവില്ല. പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം, എന്നാൽ സമര സമിതിയുടെ നീക്കങ്ങൾക്കു എവിടെയെങ്കിലും അല്പം ചലനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണു നല്കേണ്ടത്. നിങ്ങളെ കൊലയ്ക്കു കൊടുക്കുവാൻ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വാ സമുള്ള ഒരാളും തുനിയില്ല എന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം.

നിങ്ങൾ കുറെക്കൂടി പക്വത കാണിക്കണം. ഈ കൂട്ടായ്മയെ വിമർശിക്കാമായിരുന്നു, ഗുണ്ടകൾക്ക് തുല്യമായി വന്ന് കണ്ണികണ്ണിൽ നോക്കി അധിക്ഷേപിക്കുവാൻ മാത്രം ഒരു തെറ്റും ഈ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്യുകയുമില്ല. പോരാട്ടവഴിയിൽ നിന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ അപക്വമായ ആക്രമണത്തിനു ഒരാളെ പോലും പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനാവില്ല എന്നു മാത്രം വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കട്ടെ.

Monday, June 18, 2012

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നത്തിൽ കേരളത്തെ വഞ്ചിച്ച് സ്വന്തം ഭാഗം ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് സമരത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് അവർകൾക്ക് ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ ആറു പേജുകൾ നീക്കി വച്ച മാതൃഭുമി, ഈയുള്ളവൻ അയച്ച ഈ കത്തിലെ ഒരു വരി പോലും ‘വായനക്കാർ എഴുതുന്നു ’ എന്ന കോളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, കെ ടി തോമസിനെ ന്ന്യായീകരിക്കുന്ന രണ്ട് കത്തു കൾ ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഇരുപതു വർഷമായി ‘മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്’ മുടങ്ങാതെ വാങ്ങി വായിച്ച്, കോപ്പികൾ വീട്ടിൽ അടുക്കി സൂക്ഷിച്ചു ആരാധിച്ചു വന്ന ഈ വായനക്കാരനു താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണു മാതൃഭൂമി മുല്ലപ്പെരിയാർ സമര സമിതിയോട് കാണിച്ചത്. മിക്കവാറും ആഴ്ചകളിൽ വായനക്കാരുടെ കോള ത്തിലേക്കു കത്തുകളും അയച്ചിരുന്നു. മുൻപൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മുല്ലപ്പെരിയാർ സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് കോട്ടയത്തു നിന്നും നൂറു കിലോമീറ്റർ നടന്നു ദേശീയ പതാകയുമായി മുല്ലപ്പെരിയാർ സമര സമിതിയുടെ പന്തലിൽ എത്തിയ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ വികാരം എന്ന്അ നിലയ്ക്കെങ്കിലും മാതൃഭൂമി എന്റെ കത്ത് പരിഗണിയ്ക്കുമെന്നു കരുതി. കോട്ടയത്ത് ഗാന്ധിസ്ക്വയറിൽ വച്ച് നടന്ന ഇരുപത്തിയാറു ദിവസത്തെ നിരാഹാര സത്യ ഗ്രഹ വേളയിൽ വേദിയിൽ സന്ദർശിച്ച് ‘എത്ര തളർന്നാലും പോരാടുക’ എന്ന സന്ദേശം നല്കിയ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ എന്ന മാതൃഭൂമി പത്രാധിപർ നല്കിയ ഒപ്പ് ഇന്നും രേഖകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായാണു. ഇതിന്റെ ചിത്രം സഹിതം അന്നു മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. നിലപാടുകൾ എന്തു തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, പ്രതിപക്ഷസ്വര വും കൂടി പരിഗണിക്കുകയും പലപ്പോഴും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക യും ചെയ്യുമെന്നതായിരുന്നു മാതൃഭൂമിയെ പറ്റി ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടു. എന്നാൽ കേരളം(കോഴിക്കോട് മുല്ലപ്പെരി യാർ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല) ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു സമരത്തെ ഒറ്റു കൊടുത്ത കെ ടി തോമസിനു ആറു പേജ് നീക്കി വച്ചപ്പോൾ ഒരു കോളം വായനക്കാരുടെ കത്തുകൾ എന്ന ഭാഗത്ത് നല്കാതി രുന്ന മാതൃഭൂമിയോടുള്ള എന്റെ പ്രതിഷേധം മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പ്പതിപ്പു വാങ്ങുന്നത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അറിയിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ബാലിശവും, മാതൃഭൂമി പോലെയൊരു വട വൃക്ഷത്തിന്റെ കടയ്ക്കൽ കിളിർത്ത പുല്ലിന്റെ പോലും വിലയില്ലാത്തതുമാവാം ഈയുള്ളവന്റെ പ്രതിഷേധം. എങ്കിലും സമരത്തെ സകുടുംബം നിരാഹാരമിരുന്നു പോലും സ്വീകരിച്ച ഈയുള്ളവന്റെ ധർമ്മബോധത്തിൽ ഇതു നല്കുന്ന സംതൃപ്തിയുണ്ടല്ലോ, അതുമാത്രം മതി. ജയ് ഹിന്ദ്.

Thursday, March 1, 2012

മുളയിലേ നുള്ളിയത് !

വിപ്ളവാത്മകമായ ഒരു നീക്കത്തെ മുളയിലേ നുള്ളിയത്
ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ അധികാര ഗർവ്വാണോ അതോ നമ്മുടെ
രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചില നിഗൂഡ ശക്തികളുടെ ഭയമാണോ
എന്നു മാത്രമേ അറിയുവാനുള്ളു. തീർച്ചയായും ഒരു
സാധാരണക്കാരനു ഇലക്ഷൻ അപ്രാപ്യമായിരിക്കുന്നു.

പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുന ഒടിക്കുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കു
ള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണു.

എന്റെ അനുഭവം ഇങ്ങിനെയാണു. നാമ നിർദ്ദേശ പത്രിക
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാങ്ങി പൂരിപ്പിക്കുകയും ഒപ്പം
ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ച് അതു
സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു പാട്
ആലോചിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഫീസർ പറഞ്ഞത്
കോട്ടയം താലൂക്ക് ഓഫീസറുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഞാൻ കോട്ടയത്തെ വോട്ടർ ആണു എന്നു തെളിയിക്കുന്നതിനു
ആവശ്യമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു ഫോമിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയണ്ട,
ഇവിടങ്ങനെ നിർദ്ദേശമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഉപദേശം.

അതിനു ഒരു മെമ്മൊ നല്കാം, നാളെ സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക്
വരുമ്പോൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മതി എന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയും
ചെയ്തു. സ്ക്രൂട്ടിനി സമയത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥി ഹാജരായില്ലെങ്കിലും
കുഴപ്പമില്ല എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതൊന്നും ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റസിലോ രേഖയിലോ ഇല്ല എന്നും ഓർക്കണം.

മെമ്മോയിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വോട്ടേ
ഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ പേരു വരുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ സർട്ടിഫൈഡ് കോ
പ്പി നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയ്ക്കൊപ്പം നല്കിയീട്ടില്ലായെ
ങ്കിൽ ആയത് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർക്ക് സ്ക്രൂട്ടിനി സമയത്ത്
നല്കാം.

അങ്ങനെ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ നാമ നിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പി
ക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളായി നല്കുന്നില്ല എന്ന പ്രാഥമിക അനീതി മറന്ന് ഞാൻ കഷ്ട്പ്പെട്ട് അന്നു തന്നെ കോട്ട
യം തലൂക്ക് ഓഫ്ഫീസിൽ നിന്ന് സംഗതി ഒപ്പിച്ചു വച്ചു.
ഇതു ഞാൻ യഥാസമയം അതായത് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ
അനൂപ് ജേക്കബ് എന്ന അപരന്റെ പത്രിക സൂക്ഷ്മ പരിശോ
ധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത് തന്നെ ഹാജരാക്കി.
എന്നാൽ അവർ ചേർന്ന് ഒരു അപഹസിച്ച ചിരിയോടെ
താങ്കളുടെ പത്രിക തള്ളി എന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

എനിക്കു ഉത്തരവിന്റെ കോപ്പി നല്കണം എന്നു
ആവശ്യപ്പെട്ടു, നല്കാ
മെന്നു മറുപടി കിട്ടി. കോപ്പിയിൽ എന്റെ കൈവശത്തിലിരു
ന്ന് വിറയ്ക്കുന്ന വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിന്റെ പകർപ്പ് ലഭിച്ചില്ല എന്ന് കാരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട്
ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇതേ സമയം അവർ അനൂപ് എന്ന്
പേരിട്ട അപരന്റെ പത്രികയും തള്ളി. ഉടനെ പത്രക്കാർ ഇരച്ചു
കയറുകയായി. അനൂപിന്റെ അപരൻ നല്കിയ സത്യവാങ്മൂലം
ശരിയായിരുന്നില്ല, അത് തള്ളിയതിൽ യാതൊരു അസ്വാഭാവിക
തയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇയാളുടെ അനുയായികൾ
(ഒരു സ്വതന്ത്രനു ഇത്രയേറെ അനുയായികളോ?) കയറി
ആ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർക്കിട്ട് തല്ലിയില്ല എന്നേയുള്ളൂ.

ഉടനെ രശ്മിയോട് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക വിവരങ്ങൾ
അന്വേഷിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ ആവേശപൂർവ്വം
വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മറ്റാരോ നിങ്ങൾ
ആ അനൂപിന്റെ ആളാണോ, അയാൾക്ക് വേണ്ടി
യാണൊ ഈ പറയുന്നത്, എന്നു ചോദിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ
വന്നു രശ്മിയുടെ മറുപടി ‘അത്തരം വൃത്തികെട്ട ആൾക്കാ
രുടെ കാര്യമല്ല’ പറയുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു. അത് ഉടൻ
തന്നെ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ വാർത്തയായി, ഫേസ്ബുക്ക്
കൂട്ടായ്മ ഇടതു പക്ഷ പ്രവർത്തകരെ അധിക്ഷേപിച്ചു
എന്നോ മറ്റോ.

അനീതി അനുഭവിച്ചത് ഞാനായിട്ടും രാഷ്ട്രീയത്തിലെ
വൃത്തികെട്ട കളികളിൽ ഒന്നായ അപരൻ വാർത്തകളിൽ
നിറയുകയും ഈയുള്ളവൻ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ ഞാൻ വെറുതെയിരുന്നില്ല, സംഭവം അപ്പോൾ തന്നെ
ലഭിച്ച ബുക്കിന്റെ പേപ്പറിൽ എഴുതി, പരാതിയാക്കി ജില്ലാ
കളക്ടർക്ക് നല്കി. കൂടാതെ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ തിരുവനന്ത
പുരത്തിനും നല്കി. അവയ്ക്കൊക്കെ രസീതുക ഉം സൂക്ഷി
ച്ചു. സമയവും ഞാൻ ഹാജരാക്കിയ രെഖകളുടെ പകർപ്പും
അപ്പോൾ തന്നെ കളക്ടർക്ക് നല്കുക വഴി ഞാൻ അവിടെ
യഥാസമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനും എന്റെ കൈവശം
രേഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി.

നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പത്രിക തള്ളരുത് എന്ന്
റൂൾ ഉള്ള കാര്യം അവരെ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. കളക്ടർ
അപ്പോൾ തന്നെ പരാതി അന്വേഷണ ഉത്തരവു നല്കി
റിട്ടേണീംഗ് ഓഫീസറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു.

ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ ഞാൻ ആല്ബത്തിൽ
ചേർക്കുന്നു. ഈ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി മുൻപൊക്കെ ക
മ്പ്യൂട്ടർ സംവിധനം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് അനിവാര്യമായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരു വോട്ടർ ആണോ എന്നു അറിയുവാൻ. എന്നാൽ
ഇന്നു മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യുട്ടറിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതു ശരിയോ എന്ന അറിയുവാൻ സാധിക്കും,
അത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യം മാത്രം.

എന്തായാലും പത്രിക തള്ളി. അനൂപ് ജേക്കബ്ബിന്റെ
വിജയത്തിനായി കടുത്ത യു ഡി എഫ് പക്ഷപാതികളെ
ഓഫീസർമാരായി നിയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണു യുഡി എഫ്
ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നു വ്യക്തം. ഇനി ഇതിനെതിരെ പരാതി
പ്പെടുന്നതിനു റിസൾട്ട് വരുന്നതു വരെ കാക്കണം. എന്റെ
കൈവശമുള്ള രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ഷൻ ഫലം
വിജയകരമായ രീതിയിൽ എനിക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ
സാധിക്കുമെന്നുറപ്പ്. യഥാ സമയം യുക്തമായ
തീരുമാനം എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

ഇത്രയേറെ ശക്തമായ ജനാധിപത്യ സംവിധാന
ങളുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ഈ കേരളത്തിൽ ഇതാണു
നടക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നത്? ഇലക്ഷൻ എന്നത്
പാവപ്പെട്ടവനു അപ്രാപ്യമായ ഒരു മേഖലയായി
തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയത്തിനു മുകളിലേക്ക്
ഒരു തലയും ഉയരരുത് എന്നും പുതിയ ചലനങ്ങളെ
തങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും
രാഷ്ട്രീയക്കാർ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ എന്റെ പരാജയം സമ്മതിക്കുന്നു,
ഇത് എന്റേത് മാത്രമല്ല, ജനങ്ങളുടെ പരാജയം
കൂടിയാണു.

Wednesday, September 28, 2011

ഈ 'ചാപ്പ കുത്തല്‍' അനിവാര്യം.

ഈ 'ചാപ്പ കുത്തല്‍' അനിവാര്യം.

ഇന്ത്യയുടെ ജന സംഖ്യുടെ നിരക്കനുസരിച്ച് നീതി പാലക സംവിധാനം ഓരോ വ്യക്തിയിലുമെത്തിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമേറിയ സംഗതിയാണ്. ആധാര്‍ പദ്ധതിയിലൂടെ നടപ്പാകുന്നത് ഓരോ പൌരനേയും സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനു കീഴില്‍ കൊണ്ട് വരിക എന്നത് മാത്രമാണ്. അതിനു മറിച്ചൊരു വീക്ഷണവും വ്യാഖ്യാനവും നല്‍കുന്നത്, മുന്‍പ് റെയില്‍ വെ പാളങ്ങള്‍ ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ സ്ഥാപിച്ചപ്പോള്‍ അത് ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യത്തെ കെട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുവാനാണ്‌ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെയാണ്.!

ഇതേ പറ്റി താത്വികമായ അവലോകനങ്ങള്‍ നടത്തുവാന്‍ ഞാന്‍ ആളല്ല. എന്നാല്‍ നിരവധി കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളില്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡു സംവിധാനത്തിനു പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനെ ചാപ്പകുത്തല്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്‌ മനസ്സിലാകുന്നുമില്ല. ഒരു കൂട്ടായ്മയില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ അതൊരു മാനുഷിക കൂട്ടായ്മ ആവുകയുള്ളൂ .?ഒരാളുടെ രക്ത ഗ്രൂപ്പും, അവയവ ദാന സമ്മതവും ഒക്കെ ആധാരില്‍ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണല്ലോ. അവ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെല്ലാം നന്മകള്‍ മാനവ രാശിയ്ക്ക് നല്‍കുവാന്‍ സാധിക്കുമെന്നു ഓര്‍ക്കണം .

തീവ്ര വാദ സംഘങ്ങളും ഗുണ്ടകളും തിരിച്ചറിയല്‍ ഭയം ഇല്ലാതെ വിലസുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടില്‍, അവരെ അനായാസം തിരിച്ചറിയുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്‍ഡുണ്ടാകുന്നതില്‍ എന്താണ് തെറ്റ്? . എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പെറ്റി കേസുകളും കൂടി അതില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ഗുണ്ടകള്‍ രാഷ്ട്രീയ തണലില്‍ വാഴുന്നത് തടയുകയും ആവാം.

റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്, വോട്ടര്‍ കാര്‍ഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ്, ഗ്യാസ് കാര്‍ഡ് , പാന്‍ കാര്‍ഡ് ,വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍ കാര്‍ഡ് , ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് കാര്‍ഡ്, ജോബ്‌ ഐ ഡി കാര്‍ഡ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കാര്‍ഡുകള്‍ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരേയൊരു 'ആധാര്‍ ' കാര്‍ഡ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിന്റെ സുഖം ആലോചിക്കും തോറും വര്‍ദ്ധിക്കുകയല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല. അതിനിടയ്ക്കാണ് ചിലര്‍ ഈ പദ്ധതിയ്ക്കും തുരങ്കം വയ്ക്കുകയും ന്യൂനപക്ഷ പീഡനം ആരോപിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്!

കൂടാതെ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്ന എത്ര മരണങ്ങളും മൃതദേഹങ്ങളും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അവയുടെ കണ്മണി പരിശോധനയിലൂടെ ആളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നത് എത്ര അനായാസം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു വിരലടയാളത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു കുറ്റവാളിയെ തിരിച്ചറിയുക എന്നത് അത്യന്തം വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും. ബാങ്ക് ലോണ്‍, കോടതി ജാമ്യം, ഇതര ഉറപ്പുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് മതിയെന്ന് വരുമ്പോള്‍ എത്ര സുതാര്യമായിരിക്കും കാര്യങ്ങള്‍...ഓരോ രേഖകള്‍ക്കുമായി നിരവധി സര്‍ക്കാരാഫ്ഫീസുകള്‍ കയറി ഇറങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോമാഞ്ചം 'വേലിക്കകത്തിരുന്നു' വിളവു തിന്നുന്നവര്‍ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല..!

അതിലുമേറെ ഇന്ത്യന്‍ പൌരന്മാര്‍ അല്ലാത്തവര്‍ എത്രയോ പേര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ സ്വൈര്യ വിഹാരം നടത്തുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഇന്ത്യയില്‍ വിദേശ പൌരന്‍ മാര്‍ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി കൂട്ടുന്നതിനു തടസ്സമില്ല എന്ന അത്ഭുതകരമായ വസ്തുത 'ആധാര്‍' കൊണ്ട് വന്നു തടയാം. ടെലഫോണ്‍ കണക്ഷന്‍, മറ്റു സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു പൌരന്‍ ഒരേയൊരു രേഖ ഹാജരാക്കിയാല്‍ മതിയെന്നും ആ രേഖയില്‍ നിന്ന് അയാളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാണെന്നും വരുന്നത് എങ്ങനെ 'ചാപ്പ കുത്തല്‍' ആകും? വരുമാനവും, ആസ്തിയും, ചിലവാക്കുന്ന പണം ആസ്തിയില്‍ നിന്ന് തന്നെയെന്നും വരുമ്പോള്‍ കള്ള പണക്കാര്‍ കുടുങ്ങുമെന്നതാവുമോ ഇതിനെ എതിര്‍ക്കുവാന്‍ ചിലരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്?

ഒരു വിവാഹിതന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് , അയാളുടെ ചികിത്സകളുടെ വിവരങ്ങള്‍, അയാളുടെ ചരിത്രം എന്നിവ ഒരു രേഖയില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതോടെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളില്‍ അത്തരം ആളുകള്‍ അര്‍ഹതയില്ലാതെ കയറി വരുന്നത് തടയുവാന്‍ കഴിയും എന്നതും 'ആധാര്‍' നമ്പറിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. ഇതൊക്കെ മറന്നു എങ്ങിനെയാണ് അതിനെ എതിര്‍ക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാന്‍ ആര്‍ക്കു കഴിയും? എത്രയും വേഗം എല്ലാ ഇന്ത്യന്‍ പൌരന്‍ മാരെയും ഇതിനു കീഴില്‍ കൊണ്ട് വന്നു ഒരു ആഗോള അംഗീകാരം ഈ നമ്പറുകള്‍ക്ക് നേടിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം.അധികം വൈകാതെ ഇതേ മാതൃക ലോക രാജ്യങ്ങളില്‍ നടപ്പകുന്നതും പാസ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കും വിസകള്‍ക്കും കൂടി പകരമായി 'ആധാര്‍' നമ്പര്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. വ്യക്തികള്‍ എവിടെയും തിരിച്ച്ചരിയപ്പെടുന്നത് ഒരു പക്ഷെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. കുറഞ്ഞ പക്ഷം തീവ്ര വാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മുന ഒടിക്കുവാനെങ്കിലും ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് സാധിക്കും.


അമേരിക്കയിലെ പോലെ അംഗ സംഖ്യ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടത്ര അവധാനതയില്ലാതെ നടപ്പാക്കിയ സംവിധാനമല്ല ഇതെന്ന് മാത്രം തല്‍ക്കാലം നമ്മള്‍ തിരിച്ചറിയുക.

അറിയില്ലെങ്കില്‍ മിണ്ടാതിരിക്കുക, അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുക.

Thursday, April 7, 2011

ജന ലോക്പാല്‍ ബില്‍

Jan Lokpal Bill.
An act to create effective anti-corruption and grievance redressal systems at centre so that effective
deterrent is created against corruption and to provide effective protection to whistleblowers.
1. Short title and commencement:- (1) This Act may be called the Anti-Corruption, Grievance
Redressal And Whistleblower Protection Act, 2010.
(2) It shall come into force on the one hundred and twentieth day of its enactment.
2. Definitions:- In this Act, unless the context otherwise requires,-
(1) “Action” means any action taken by a public servant in the discharge of his functions as such public
servant and includes decision, recommendation or finding or in any other manner and includes
willful failure or omission to act and all other expressions relating to such action shall be construed
accordingly;
(2) “Allegation” in relation to a public servant includes any affirmation that such public servant-
(a) has indulged in misconduct, if he is a government servant;
(b) has indulged in corruption
(3) “complaint” includes any grievance or allegation or a request by whistleblower for protection and
appropriate action.
(4) “corruption” includes anything made punishable under Chapter IX of the Indian Penal Code or
under the Prevention of Corruption Act, 1988;
Provided that if any person obtains any benefit from the government by violating any laws or rules,
that person along with the public servants who directly or indirectly helped that person obtain
those benefits, shall be deemed to have indulged in corruption.
(5) “Government” or “Central Government” means Government of India.
(6) “Government Servant” means any person who is or was any time appointed to a civil service or post
in connection with the affairs of the Central Government or High Courts or Supreme Court either on
deputation or permanent or temporary or on contractual employment but would not include the
judges.
(7) “grievance” means a claim by a person that he sustained injustice or undue hardship in
consequence of mal-administration;
(8) “Lokpal” means
a. Benches constituted under this Act and performing their functions as laid down under
various provisions of this Act; or
b. Any officer or employee, exercising its powers and carrying out its functions and
responsibilities, in the manner and to the extent, assigned to it under this Act, or under
various rules, regulations or orders made under various provisions of this Act.
c. For all other purposes, the Chairperson and members acting collectively as a body;
(9) “Mal-administration” means action taken or purporting to have been taken in the exercise of
administrative function in any case where,-
a. such action or the administrative procedure or practice governing such action is
unreasonable, unjust, oppressive or improperly discriminatory; or
b. there has been willful negligence or undue delay in taking such action or the administrative
procedure or practice governing such action involves undue delay;
(10)“Misconduct” means misconduct as defined in CCS Conduct Rules and which has vigilance angle.
(11)"public authority" means any authority or body or institution of self- government established or
constituted—
a. by or under the Constitution;
b. by any other law made by Parliament;
c. by notification issued or order made by the Government, and includes any body owned,
controlled or substantially financed by the Government;
(12)“Public servant” means a person who is or was at any time,-
(a) the Prime Minister;
(b) a Minister;
(c) a Member of Parliament;
(d) Judges of High Courts and Supreme Court;
(e) a Government servant;
(f) the Chairman or Vice-Chairman (by whatever name called) or a member of a local
authority in the control of the Central Government or a statutory body or corporation
established by or under any law of the Parliament of India, including a co-operative
society, or a Government Company within the meaning of section 617 of the
Companies Act, 1956 and members of any Committee or Board, statutory or nonstatutory,
constituted by the Government;
(g) Such other authorities as the Central Government may, by notification, from time to
time, specify;
(13)“Vigilance angle” includes –
(a) All acts of corruption
(b) Gross or willful negligence; recklessness in decision making; blatant violations of systems and
procedures; exercise of discretion in excess, where no ostensible/public interest is evident;
failure to keep the controlling authority/superiors informed in time
(c) Failure/delay in taking action, if under law the government servant ought to do so, against
subordinates on complaints of corruption or dereliction of duties or abuse of office by the
subordinates
(d) Indulging in discrimination through one’s conduct, directly or indirectly.
(e) Victimizing Whistle Blowers
(f) Any undue/unjustified delay in the disposal of a case, perceived after considering all relevant
factors, would reinforce a conclusion as to the presence of vigilance angle in a case.
(g) Make unfair investigation or enquiry to either unduly help culprits or fabricate the innocent.
(h) Any other matter as notified from time to time by Lokpal
(14)“Whistleblower” is any person who faces threat of (1) professional harm, including but not limited
to illegitimate transfers, denial of promotions, denial of appropriate perks, departmental
proceedings, discrimination or (2) physical harm or (3) is actually subjected to such harm; because
of either making a complaint to Lokpal under this Act or for filing an application under Right to
Information Act.
3. Establishment of the institution of Lokpal and appointment of Lokpal:
(1) There shall be an institution known as Lokpal which shall consist of one Chairperson and ten
members along with its officers and employees. The Lokpal shall be headed by its Chairperson.
(2) The Chairperson and members of Lokpal shall be selected in such manner as laid down in this
Act.
(3) A person appointed as Chairperson or member of Lokpal shall, before entering upon his office,
make and subscribe before the President, an oath or affirmation in the form as prescribed.
(4) The Government shall appoint the Chairperson and members of the first Lokpal and set up the
institution with all its logistics and assets within six months of enactment of this Act.
(5) The Government shall fill up a vacancy of the Chairperson or a member caused due to
a) Retirement, 3 months before the member or the Chairperson retires.
b) Any other unforeseen reason, within a month of such vacancy.
Chairperson and Members of Lokpal
4. The Chairperson and members of Lokpal not to have held certain offices- The Chairperson and
members of Lokpal shall not be serving or former member of either the Parliament or the Legislature of
any State and shall not hold any office or trust of profit (other than the office as Chairperson or
member) or would have ever been connected with any political party or carry on any business or
practice any profession and accordingly, before he enters upon his office, a person appointed as the
Chairperson or member of Lokpal shall-
(i) if he holds any office of trust or profit, resign from such office; or
(ii) if he is carrying on any business, sever his connection with the conduct and
management of such business; or
(iii) if he is practicing any profession, suspend practice of such profession.
(iv) If he is associated directly or indirectly with any other activity, which is likely cause
conflict of interest in the performance of his duties in Lokpal, he should suspend his
association with that activity.
Provided that if even after the suspension, the earlier association of that person with
such activity is likely to adversely affect his performance at Lokpal, that person shall
not be appointed as a member or Chairperson of Lokpal.
5. Term of office and other conditions of service of Lokpal– (1) A person appointed as the Chairperson
or member of Lokpal shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his
office;
Provided further that.-
(a) the Chairperson or member of Lokpal may, by writing under his hand addressed to the
President, resign his office;
(b) the Chairperson or member may be removed from office in the manner provided in
this Act.
(2) There shall be paid to the Chairperson and each member every month a salary equal to that of the
Chief Justice of India and that of the judge of the Supreme Court respectively;
(3) The allowances and pension payable to and other conditions of service of the Chairperson or a
member shall be such as may be prescribed;
Provided that the allowances and pension payable to and other conditions of service of the
Chairperson or members shall not be varied to his disadvantage after his appointment.
(4) The administrative expenses of the office of the Lokpal including all salaries, allowances and pensions
payable to or in respect of persons serving in that office, shall be charged on the Consolidated Fund of
India.
(5) There shall be a separate fund by the name of “Lokpal fund” in which penalties/fines imposed by the
Lokpal shall be deposited and in which 10% of the loss of Public Money detected/prevented on account
of investigations by Lokpal shall also be deposited by the Government. Disposal of such fund shall be
completely at the discretion of the Lokpal and such fund shall be used only for
enhancement/upgradation/extension of the infrastructure of Lokpal.
(6) The Chairperson or members shall not be eligible for appointment on any position in Government of
India or Government of any state or for fighting elections, if he has ever held the position of the
Chairperson or a member for any period.
Provided however that a member or Chairperson may be reappointed for one more term or a member
may be appointed as the Chairperson, however, that any person shall not serve for more than a total of
two terms.
6. Appointment of the Chairperson and members:
1. The Chairperson and members shall be appointed by the President on the recommendation of a
selection committee.
2. Following persons shall not be eligible to become Chairman or Member in Lokpal:
(a) Any person who was ever chargesheeted for any offence under IPC or PC Act or was ever
penalized under CCS Conduct Rules.
(b) Any person who is less than 40 years in age.
3. At least four members of Lokpal shall have legal background.
4. The members and Chairperson should have unimpeachable integrity and should have
demonstrated their resolve and efforts to fight against corruption in the past.
5. A selection committee consisting of the following shall be set up:
a. The Chairpersons of both Houses of Parliament
b. Two senior most judges of Supreme Court
c. Two senior most Chief Justices of High Courts.
d. All Nobel Laureates of Indian Origin
e. Chairperson of National Human Rights Commission
f. Last two Magsaysay Award winners of Indian origin
g. Comptroller and Auditor General of India
h. Chief Election Commissioner
i. Bharat Ratna Award winners
j. After the first set of selection process, the outgoing members and Chairperson of
Lokpal.
6. The seniormost judge of Supreme Court shall act as the Chairperson of the selection committee.
7. The following selection process shall be followed:
a. Recommendations shall be invited through open advertisements in prescribed format.
b. Each person recommending shall be expected to justify the selection of his candidate
giving examples from the past achievements of the candidate.
c. The list of candidates along with their recommendations received in the format
mentioned above shall be displayed on a website.
d. Each member of the selection committee, on the basis of the above material, shall
recommend such number of names as there are vacancies.
e. A priority list shall be prepared with the candidate receiving recommendations from
maximum number of members of selection committee at the top. The candidates
recommended by same number of members shall be treated at par.
f. This priority list shall be displayed on the website.
g. Around three times the names as there are vacancies, shall be shortlisted from the top.
h. Public feedback shall be invited on the shortlisted names by putting these names on the
website.
i. The selection committee may decide to use any means to collect more information
about the background and past achievements of the shortlisted candidates.
j. Selection committee shall invite shortlisted candidates for discussions, video recordings
of which shall be made public.
k. All the material obtained so far about the candidates shall be made available to each
member of the selection committee in advance. The members shall make their own
assessment of each candidate.
l. The selection committee shall meet and discuss the material so received about each
candidate. The final selections for the Chairperson and members shall be made
preferably through consensus.
Provided that if three or more members, for reasons to be recorded in writing, object to
the selection of any member, he shall not be selected.
m. All meetings of selection committee shall be video recorded and shall be made public.
8. The Prime Minister shall recommend the names finalized by the selection committee to the
President immediately, who shall order such appointments within a month of receipt of the
same.
9. If any of the members of the selection committee retires while a selection process is going on,
that member will continue on the selection committee till the end of that process.
7. Removal of Chairperson or members-
(1) The Chairperson or any member shall not be removed from his office except by an order of the
President.
(2) They can be removed on one or more of the following grounds:
a. Proved misbehavior
b. Professional or physical incapacity
c. If he is adjudged to be insolvent
d. Has been charged of an offence which involves moral turpitude
e. If he engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his
office
f. Has acquired such financial interests or other interests which are likely to affect
prejudicially his functions as member or Chairperson.
g. If he is guided by considerations extraneous to the merits of the case either to favor
someone or to implicate someone through any act of omission or commission.
h. If any member or Chairperson tries to or actually unduly influences any government
functionary.
i. If he commits any act of omission or commission which is punishable under Prevention
of Corruption Act or is a misconduct.
j. If a member or the Chairperson in any way, concerned or interested in any contract or
agreement made by or on behalf of the Government of India or participates in any way
in the profit thereof or in any benefit or emolument arising there from otherwise than
as a member and in common with the other members of an incorporated company, he
shall be deemed to be guilty of misbehavior.
(3) The following process shall be followed for the removal of any member or Chairperson:
(a) Any person may move an application/petition before the Supreme Court seeking removal of
one or more of the members of Chairperson of Lokpal alleging one or more of the grounds for removal
and providing evidence for the same.
(b) Supreme Court will hear the matter by a bench of three or more Judges on receipt of such
petition and may take one or more of the following steps:
(i) order an investigation to be done by a Special Investigation Team appointed by the
Supreme Court if a prima facie case is made out and if the matter cannot be judged based on
affidavits of the parties. The Special Investigation Team shall submit its report within three
months.
(ii) Pending investigations under sub-clause (i) by Special Investigation Team, the
Supreme Court may decide to order withdrawal of part or complete work from that member.
(iii) dismiss the petition if no case is made out
(iv) if the grounds are proved, recommend to the President for removal of the said
member or Chairperson
(v) direct registration and investigation of cases with appropriate agencies if there is
prima facie case of commission of an offence punishable under Prevention of Corruption
Act.
(c) The three judge bench shall be constituted by a panel of five seniormost judges of the
Supreme Court.
Provided that if there are any proceedings going on against any judge in Lokpal, he shall not
be a part of either the panel or the bench.
(d) The Supreme Court shall not dismiss such petitions in liminae.
(e) If the Supreme Court concludes that the petition has been made with mischievous or
malafide motives, the Court may order imposition of fine or imprisonment upto one year
against the complainant.
(f) On receipt of a recommendation from the Supreme Court under this section, the Prime
Minister shall recommend it to the President immediately and the President shall order
removal of said members within a month of receipt of the same.
Powers and Functions of Lokpal
8. Functions of Lokpal: (1) Lokpal shall be responsible for receiving:
(a) Complaints where there are allegations of such acts of omission or commission which are
punishable under Prevention of Corruption Act
(b) Complaints where there are allegations of misconduct by a government servant
(c) Grievances
(d) Complaints from whistleblowers
(2) Lokpal, after getting such enquiries and investigations done as it deems fit, may take one or more of
the following actions:
a. Close the case if prima facie, the complaint is not made out or
b. Initiate prosecution against public servants as well as those private entities which
are party to the act
c. Order imposition of appropriate penalties under CCS Conduct Rules
Provided that if an officer is finally convicted under Prevention of Corruption
Act, major penalty of dismissal shall be imposed on such government servant.
d. Order cancellation or modification of a license or lease or permission or contract or
agreement, which was the subject matter of investigation.
e. Blacklist the concerned firm or company or contractor or any other entity involved
in that act of corruption.
f. Issue appropriate directions to appropriate authorities for redressal of grievance in
such time and in such manner as is specified in the order.
g. Invoke its powers under this Act if its orders are not duly complied with and ensure
due compliance of its orders.
h. Take necessary action to provide protection to a whistleblower as per various
provisions of this Act.
(3) Suo moto initiate appropriate action under this Act if any case, of the nature mentioned in clauses
(1), (2), (3) or (4), comes to the knowledge of the Lokpal from any source.
(4) Issue such directions, as are necessary, from time to time, to appropriate authorities so as to make
such changes in their work practices, administration or other systems so as to reduce the scope and
possibility for corruption, misconduct and public grievances.
(5) Lokpal shall be deemed to be “Disciplinary authority” or “appointing authority” for the purpose of
imposing penalties under CCS Conduct Rules.
(6) Section 19 of Prevention of Corruption Act shall be deleted.
(7) Section 197 of CrPC shall not apply to any proceedings under this Act. All permissions, which need to
be sought for initiating investigations or for initiating prosecutions under any Act shall be deemed to
have been granted once Lokpal grants such permissions.
9. Issue of Search Warrant, etc.- (1) Where, in consequence of information in his possession, the Lokpal
(a) has reason to believe that any person. –
(i) to whom a summon or notice under this Act, has, been or might be issued,
will not or would not produce or cause to be produced any property, document
or thing which will be necessary or useful for or relevant to any inquiry or other
proceeding to be conducted by him;
(ii) is in possession of any money, bullion, jewellery or other valuable article or
thing and such money, bullion, jewellery or other valuable article or thing
represents either wholly or partly income or property which has not been
disclosed to the authorities for the purpose of any law or rule in force which
requires such disclosure to be made; or
(b) considers that the purposes of any inquiry or other proceedings to be conducted by him will
be served by a general search or inspection,
he may by a search warrant authorize any Police officer not below the rank of an Inspector of Police to
conduct a search or carry out an inspection in accordance therewith and in particular to, -
(i) enter and search any building or place where he has reason to suspect that such property,
document, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing is kept;
(ii) search any person who is reasonably suspected of concealing about his person any article
for which search should be made;
(iii) break open the lock of any door, box, locker safe, almirah or other receptacle for
exercising the powers conferred by sub-clause (i) where the keys thereof are not available.
Seize any such property, document, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing
found as a result of such search;
(iv) place marks of identification on any property or document or make or cause to be made;
extracts or copies therefrom; or
(v) make a note or an inventory of any such property, document, money, bullion, Jewellery or
other valuable article or thing.
(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, relating to search and seizure shall apply, so
far as may be, to searches and seizures under sub-section (1).
(3) A warrant issued under sub-section (1) shall for all purposes, be deemed to be a warrant issued by a
court under section 93 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
10. Evidence - (1) Subject to the provisions of this section, for the purpose of any investigation (including
the preliminary inquiry, if any, before such investigation) under this Act, the Lokpal may require any
public servant or any other person who, in his opinion is able to furnish information or produce
documents relevant to the investigation, to furnish any such information or produce any such
document.
(2) For the purpose of any such investigation (including the preliminary inquiry) the Lokpal shall
have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 , in respect
of the following matters, namely:-
(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
(b) Requiring the discovery and production of any document;
(c) Receiving evidence on affidavits;
(d) Requisitioning any public record or copy thereof from any court or office ;
(e) Issuing commissions for the examination of witnesses or documents ;
(f) ordering payment of compensatory cost in respect of a false or vexatious claim or
defence;
(g) ordering cost for causing delay;
(h) Such other matters as may be prescribed.
(3) Any proceeding before the Lokpal shall be deemed to be a judicial proceeding with in the
meaning of section 193 of the Indian Penal Code.
11. Reports of Lokpal, etc. (1) The Chairperson of Lokpal shall present annually a consolidated report in
prescribed format on its performance to the President.
(2) On receipt of the annual report, the President shall cause a copy thereof together with an
explanatory memorandum to be laid before each House of the Parliament.
(3) The Lokpal shall publish every month on its website the list of cases disposed with brief details of
each such case, outcome and action taken or proposed to be taken in that case. It shall also publish lists
of all cases received by the Lokpal during the previous month, cases disposed and cases which are
pending.
12. Lokpal to be a deemed police officer: (1) For the purposes of section 36 of Criminal Procedure Code,
the Chairperson, members of Lokpal and the officers in investigation wing of Lokpal shall be deemed to
be police officers.
(2) While investigating any offence under Prevention of Corruption Act 1988, they shall be competent to
investigate any offence under any other law in the same case.
13. Powers in case of non-compliance of orders: (1) Each order of Lokpal shall clearly specify the names
of the officials who are required to execute that order, the manner in which it should be executed and
the time period within which that order should be complied with.
(2) If the order is not complied with within the time or in the manner directed, Lokpal may decide to
impose a fine on the officials responsible for the non-compliance of its orders.
(3) The Drawing and Disbursing Officer of that Department shall be directed to deduct such amount of
fine as is clearly specified by the Lokpal in its order made in sub-section (2) from the salaries of the
officers specified in the order.
Provided that no penalty shall be imposed without giving a reasonable opportunity of being heard.
Provided that if the Drawing and Disbursing Officer fails to deduct the salary as specified in the said
order, he shall make himself liable for a similar penalty.
(4) In order to get its orders complied with, the Lokpal shall have, and exercise the same jurisdiction
powers and authority in respect of contempt of itself as a High court has and may exercise, and,
for this purpose, the provisions of the Contempt of Courts Act, 1971 (Central Act 70 of 1971)
shall have the effect subject to the modification that the references therein to the High Court
shall be construed as including a reference to the Lokpal.
13A. Special Judges under section 4 of Prevention of Corruption Act: On an annual basis, Lokpal shall
make an assessment of the number of Special Judges required under section 4 of Prevention of
Corruption Act 1988 in each area and the Government shall appoint such number of Judges within three
months of receipt of such recommendation.
Provided that Lokpal shall recommend such number of Special Judges so that trial in each case under
this Act is completed within a year.
13B. Issue of Letter Rogatory: A bench of Lokpal shall have powers to issue Letters Rogatory in any case
pending with Lokpal.
Functioning of Lokpal
14. Functioning of Lokpal: (1) The Chairperson shall be responsible for overall administration and
supervision of the institution of Lokpal.
(2) All policy level decisions including formulation of regulations, developing internal systems for the
functioning of Lokpal, assigning functions to various officials in Lokpal, delegation of powers to various
functionaries in Lokpal etc shall be taken by the Chairperson and the members collectively as a body.
(3) The Chairperson shall have an annual meeting with the Prime Minister to assess the needs of Lokpal
for finances and manpower. Lokpal shall be provided resources by the Government on the basis of
outcome of this meeting.
(4) Lokpal shall function in benches of three or more members. Benches shall be constituted randomly
and cases shall be assigned to them randomly by computer. Each bench shall consist of at least one
member with legal background.
(5) Such benches shall be responsible for
(i) granting permission to close any case after a preliminary enquiry
(ii) granting permission to either close a case after investigations or issuing orders imposing
penalties under CCS Conduct Rules and/or for initiating prosecution in that case.
(iii) Issuing orders under section 28 and section 13B.
(6) Lokpal may decide to initiate investigations into any case suo moto also.
(7) The decision to initiate investigation or prosecution against any member of the Cabinet or any judge
of High Court or Supreme Court shall be taken in a meeting of all the existing members and the
Chairperson. Minutes and records of such meetings shall be made public.
15. Making a complaint to the Lokpal: (1) Subject to the provisions of this Act, any person may make a
complaint under this Act to the Lokpal.
Provided that in case of a grievance, if the person aggrieved is dead or for any reason, unable to
act for himself, the complaint may be made or if it is already made may be continued by his legal
representatives or by any other person who is authorized by him in writing in this behalf.
(2) A complaint could be on a plain paper but should contain all such details as prescribed by Lokpal.
(3) On receipt of a complaint, the Lokpal shall decide whether it is an allegation or a grievance or a
request for whistleblower protection or a mixture of two or more of these.
(4) Every complaint shall have to be compulsorily disposed off by the Lokpal.
Provided that no complaint, other than those which are anonymous or pseudonymous, shall be closed
without hearing the complainant.
16. Matters which may be investigated by the Lokpal– Subject to the provisions of this Act, the Lokpal
may investigate any action which is taken by or with the general or specific approval of a public servant
where a complaint involving a grievance or an allegation is made in respect of such action.
Provided that the Lokpal may also investigate such action suo moto or if it is referred to it by the
government, if such action can be or could have been in his recorded opinion, subject of a grievance or
an allegation.
17. Matters not subject to investigation:- (1) The Lokpal shall not conduct any investigation under this
Act in case of a grievance in respect of any action-
(i) if the complainant has or had, any remedy by way of appeal, revision, review or any other
remedy before any other authority provided in any other law and he has not availed of the
same.
(ii) Taken by a judicial or quasi-judicial body, unless the complainant alleges malafides
(iii) If the substance of the entire grievance is pending before any court or quasi-judicial body
of competent jurisdiction.
(iv) any grievance where there is inordinate and inexplicable delay.
(2) Nothing in this Act shall be construed as authorising the Lokpal to investigate any action which is
taken by or with the approval of the Presiding Officer of either House of Parliament.
(3) The provisions of this Act shall be in addition to the provisions of any other enactment or any rule or
law under which any remedy by way of appeal, revision, review or in any other manner is available to a
person making a complaint under this Act in respect of any action and nothing in this Act shall limit or
affect the right of such person to avail of such remedy.
(4) Nothing in this section shall bar Lokpal from entertaining a complaint making an allegation of
misconduct or corruption or a complaint from a whistleblower seeking protection.
18. Provisions relating to complaints and investigations-
(i) (a) The Lokpal, on receipt of a complaint in the nature of an allegation or a grievance or a
combination of the two, or in a case initiated on his own motion, may on perusing the
documents, either decide to proceed to enquire or investigate into that complaint or decide,
to make such preliminary inquiry before proceeding to enquire or investigate into such
complaint or direct any other person to make such preliminary inquiry as it deems fit for
ascertaining whether there exists reasonable ground for conducting the investigation. The
outcome of such preliminary enquiry, and if the complaint is being closed along with
reasons for the same and all material collected during preliminary enquiry, shall be
communicated to the complainant.
Provided that if any case is closed, all documents related thereto shall thereafter be
treated as public. Every month, a list of all such cases shall be put on the website with
reasons for closing a case. All material connected with such closed cases will be provided to
anyone seeking it under Right to Information Act.
Provided further that if the complaint contains verifiable and specific information about
misconduct or corruption, then that case shall not be rejected even if the complaint is
anonymous.
Provided further that no complaint of allegation shall be rejected by questioning the
motives or intention of the complainant.
Provided further that all hearings before Lokpal shall be video recorded and shall be
available to any member of the public on payment of copying costs.
(b) The procedure for preliminary enquiry of a complaint shall be such as the Lokpal deems
appropriate in the circumstances of the case and in particular, the Lokpal may, if it deems
necessary to do so, call for the comments of the public servant concerned.
Provided that the preliminary enquiry should be completed and a decision taken whether
to close a case or to proceed with investigations within one month of receipt of any
complaint.
(ii) Where the Lokpal proposes, either directly or after making preliminary inquiry, to conduct
any investigation under this Act, he.-
(a) may make such order as to the safe custody of documents relevant to the
investigation, as it deems fit.
(b) at appropriate stage of investigations or in the end, it shall forward a copy of the
complaint, its findings and copy of the material relied upon to the concerned public
servant and the complainant,
(c) shall afford to such public servant and the complainant an opportunity to offer
comments and be heard.
Provided that such hearing shall be held in public, except in such rare circumstances, to
be recorded in writing, will it be held in camera.
(iii) The conduct of an investigation under this Act against a Public servant in respect of any
action shall not affect such action, or any power or duty of any other public servant to take
further action with respect to any matter subject to the investigation.
(iv) If, during the course of preliminary inquiry or investigation under this Act, the Lokpal is
prima facie satisfied that the allegation or grievance in respect of any action is likely to be
sustained either wholly or partly, he may, through an interim order, direct the public servant
concerned to stay the implementation or enforcement of the decision or action complained
against, or to take such mandatory or preventive action, on such terms and conditions, as he
may specify in his order to prevent further harm from taking place.
(v) The Lokpal, either during the course of investigations, if it is satisfied that prosecution is
likely to be initiated in that case, or at the end of the investigations at the time of initiating
prosecution, shall make a list of moveable and immoveable assets of all the accused in that
case and shall notify the same. No transfer of the same shall be permitted after such
notification. In the event of final conviction, the court shall be empowered to recover loss
determined under section 19 of this Act from this property, in addition to other measures.
(vi) If during the course of investigation or enquiry into a complaint, Lokpal feels that
continuance of a public servant in that position could adversely affect the course of
investigations or enquiry or that the said person is likely to impact evidence or witnesses,
the Lokpal may issue appropriate orders including transfer of that public servant from that
position or his suspension.
Provided that such orders shall not be passed against the Prime Minister.
(vii) In case of a grievance, the Lokpal may issue interim orders to the appropriate authority
recommending grant of interim relief to the complainant if he is satisfied at any stage of
preliminary inquiry on investigation that the complainant has sustained injustice or undue
hardship in consequence of any decision or action of a public servant.
(viii) The Lokpal may, at any stage of inquiry or investigation under this Act, direct through an
interim order, appropriate authorities to take such action as is necessary, including
suspension of a government servant, pending inquiry or investigation.-
(i) to safeguard wastage or damage of public property or public revenue by the
administrative acts of the public servant;
(ii) to prevent further acts of misconduct by the public servant;
(iii) to prevent the public servant from secreting the assets allegedly acquired by him by
corrupt means;
(ix) Where after investigation into a complaint, the Lokpal is satisfied that the complaint
involving an allegation against the public servant is substantiated and that the public servant
concerned should not continue to hold the post held by him, the Lokpal shall pass orders to
that effect. In case of public servant being a Minister, Lokpal shall make such
recommendation to the President, who shall decide either to accept such recommendation
or reject it within a month of its receipt.
Provided that the provisions of this section shall not apply to the Prime Minister.
(x) If, after enquiry into a grievance and after affording reasonable opportunity of being heard
to both the complainant and the public authority, the Lokpal is satisfied that such grievance
is substantiated either wholly or partly, he shall,
i. Pass appropriate orders directing appropriate authorities to redress the grievance
in a manner and within the time prescribed in the order, and
ii. Direct the appropriate authorities to deduct from the salary of the officials
mentioned in the order, such penalty amounts as are directed by Lokpal , which
shall not be less than Rs 250 per day of delay calculated from day the time limit
mentioned in citizens’ charter for redressing that grievance got over, and
iii. Direct the appropriate authorities to compensate the complainant with such
amounts as mentioned in the order.
Provided that any grievance shall be disposed within 15 days of its receipt.
Provided further that if it relates to life and liberty of a person or if the matter is such as to
warrant immediate attention and the Lokpal is so satisfied, the same shall be disposed
within 48 hours.
(xi) All records and information of Lokpal shall be public and shall be provided under Right to
Information Act, even at the stage of investigation or enquiry, unless release of such
information would adversely affect the process of enquiry or investigation.
Provided that no information in any case shall be withheld under Right to Information
Act after the completion of enquiry or investigation.
Recovery of Loss to the Government and punishments
19. Recovery of loss to the Government: If a person is convicted of an offence under Prevention of
Corruption Act, then the trial court will also quantify the loss caused to the government and apportion
that amount to various convicts from whom this money must be recovered as arrears of land revenue.
19A. Punishments for offences: For offences mentioned in Chapter III of Prevention of Corruption Act,
punishment shall not be less than five years which may extend upto life imprisonment.
Provided that if the accused is any officer of the rank of Joint Secretary in the state or above or a
Minister, the punishment shall not be less than ten years.
Provided further that if the offence is of the nature mentioned in proviso to section 2(4) of this Act and if
the beneficiary is any corporate house, in addition to other punishments mentioned in this Act and
under Prevention of Corruption Act, a fine amounting to five times the loss caused to the government
shall be recovered from the accused and the recovery may be done from the assets of the company and
from the personal assets of all Directors of the company, if the assets of the accused are inadequate.
Whistleblower protection
20. Protection of Whistleblower: (1) A whistleblower may write to Lokpal seeking protection from
threat of physical or professional victimization or if he has been subjected to such professional or
physical victimization.
(2) On receiving such a complaint, Lokpal shall take following steps:
(a) Threat of professional victimization: Lokpal shall conduct appropriate enquiries and if it feels
that there is a real threat to the person and the threat is on account of that person having made
an allegation under this Act, then the Lokpal shall pass appropriate orders, as soon as possible
but in not more than a month of receipt of such complaint, directing appropriate authorities to
take such steps as directed by the Lokpal.
(b) If a person complains that he has already been victimized professionally on account of
making an allegation under this Act, Lokpal shall, after conducting enquiries, if he is of the
opinion that the victimization is indeed because of that person’s having made an allegation
under this Act, pass appropriate orders, as soon as possible but in not more than a month,
directing appropriate authorities to take such steps as directed by the Lokpal.
Provided that for clause (a) Lokpal may, but for clause (b) the Lokpal shall, also issue
orders imposing penalties under CCS Conduct Rules against the officer or officials who issued
threats or caused victimization.
Provided further that no such penalties shall be imposed without giving an opportunity
of being heard to the affected officials.
(c) Threat of physical victimization: Lokpal shall conduct appropriate enquiries and if it feels that
there is a real threat to the person and the threat is on account of that person having made an
allegation under this Act or for having filed an RTI application to any public authority covered
under this Act, then notwithstanding anything contained in any other law, the Lokpal shall pass
appropriate orders, as soon as possible but in not more than a week, directing appropriate
authorities, including police, to take such steps as directed by the Lokpal to provide adequate
security to that person, to register criminal cases against those who are issuing threats and also
to take all such steps necessary to mitigate circumstances leading to such threat.
Provided that if the threat is imminent, Lokpal may decide to act immediately, within a
few hours to prevent physical assault on that person.
(d) If a person complains that he has already been physically assaulted on account of making an
allegation under this Act and if Lokpal is satisfied after conducting enquiries that the person has
been assaulted because of his having made an allegation under this Act or for filing an RTI
application in any of the public authorities covered under this Act, then notwithstanding
anything else contained in any other law, the Lokpal shall pass such orders, as soon as possible
but in not more than 24 hours, directing the concerned authorities to take such steps as
directed by the Lokpal to provide adequate security to that person, to register criminal cases
and also to ensure that no further harm visits on that person.
(e) If the whistleblower has alleged an act punishable under Prevention of Corruption Act, then
for cases under clause (c), Lokpal may and for cases under clause (d), the Lokpal shall, assign the
allegations made by that person to a special team, put it on a fast track and complete
investigations in that case in not more than a month.
(f) If the whistleblower has alleged an act punishable under any law other than the Prevention
of Corruption Act, then for cases under clause (c), Lokpal may and for cases under clause (d), the
Lokpal shall, direct the agency which has the powers to enforce that law to assign the
allegations made by the whistleblower to a special team, put it on a fast track and complete
investigations in that case in such time as directed by the Lokpal.
(g) Lokpal shall have the powers to issue directions to appropriate agencies in the cases covered
under clause (f), monitor such investigations and if necessary, issue directions to that agency to
do the investigations in the manner as directed by the Lokpal.
(3) If any complainant requests that his identity should be kept secret, Lokpal shall ensure the same.
Lokpal shall prescribe detailed procedures on how such complainants shall be dealt with.
(4) Lokpal shall Issue orders to the Public Authorities to make necessary changes in their policies and
practices to prevent recurrence of victimization.
Grievance Redressal Systems
21. Citizens’ Charters: (1) Each public authority shall be responsible for ensuring the preparation and
implementation of Citizens Charter, within a reasonable time, and not exceeding one year from the
coming into force of this Act.
(2) Every Citizens Charter shall enumerate the commitments of the respective public authority to the
citizens, officer responsible for meeting each such commitment and the time limit with in which the
commitment shall be met.
(3) Each public authority shall designate an official called Public Grievance Redressal Officer, whom a
complainant should approach for any violation of the Citizens Charter.
(4) Every public authority shall review and revise its Citizens Charter at least once every year through a
process of public consultation.
(5) Lokpal may direct any public authority to make such changes in their citizens’ charter as are
mentioned in that order.
(6) No grievance shall be accepted by Lokpal if 15 days have not elapsed after submission of complaint
by the complainant with the Public Grievance redressal Officer of that Public Authority.
Provided that if Lokpal feels that considering the gravity or urgency of the grievance, it is
necessary to do so, the Lokpal may decide to accept such grievance earlier also.
Employees and staff and authorities in Lokpal
22. Chief Vigilance Officer: (1) There shall be a Chief Vigilance Officer in each public authority to be
selected and appointed by Lokpal.
(2) He shall not be from the same public authority.
(3) He shall be a person of impeccable integrity and ability to take proactive measures against
corruption.
(4) He shall be responsible for accepting complaints against any public authority and shall transfer the
complaints related to other public authorities within two days of receipt.
(5) He shall be responsible for carrying out all such responsibilities as assigned to him from time to time
by Lokpal including dealing with complaints in the manner as laid down by Lokpal from time to time.
Provided that the complaints which require investigations under Prevention of Corruption Act 1988 shall
be transferred to the Investigative wing of Lokpal.
Provided further that the complaints, other than grievances, against officers of the level of Joint
Secretary or above shall not be dealt by the Chief Vigilance Officer and shall be transferred to the
Lokpal, who shall set up a committee of Chief Vigilance Officers of three other public authorities to
enquire into such complaint.
(6) All the grievances shall be received and disposed by Chief Vigilance Officer on behalf of Lokpal, if the
citizen fails to get satisfactory redressal from Public Grievance Officer under section 21 of this Act.
23. Staff of Lokpal, etc.- (1) There shall be such officers and employees as may be prescribed to assist
the Lokpal in the discharge of their functions under this Act.
(2) The number and categories of officers and employees shall be decided by the Lokpal in
consultation with the government.
(3) The categories, recruitment and conditions of service of the officers and employees referred
in sub-section (1) including such special conditions or special pay as may be necessary for enabling them
to act without fear in the discharge of their functions, shall be such as may be prescribed according to
the recommendations of Lokpal.
Provided that no official, whose integrity is in doubt, shall be considered for being posted in
Lokpal.
Provided further that all officers and employees, who work in Lokpal on deputation or otherwise
shall be eligible for the same terms and conditions as prescribed under this clause.
(4) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Lokpal may for the purpose of
conducting investigations under this Act utilize the services of.-
(a) any officer or investigating agency of the Central Government; or
(b) any officer or investigating agency of any other Government with the prior
concurrence of that Government; or
(c) any person or any other agency.
(5) The officers and other employees referred to in sub-section (1) shall be under the
administrative and disciplinary control of the Lokpal:
(6) Lokpal shall have the powers to choose its own officials. Lokpal may enlist officials on
deputation from other government agencies for a fixed tenure or it may enlist officials on permanent
basis from other government agencies or it may appoint people from outside on permanent basis or on
a fixed tenure basis.
(7) The staff and officers shall be entitled to such pay scales and other allowances, which may be
different and more than the ordinary pay scales in the Central Government, as are decided by the Lokpal
from time to time, in consultation with the Prime Minister, so as to attract honest and efficient people
to work in Lokpal.
24. Repeal and savings – (1) The Central Vigilance Commission Act shall stand repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any act or thing done under the said Act shall be deemed to have been
done under this Act and may be continued and completed under the corresponding provisions of this
Act.
(3) All enquiries and investigations and other disciplinary proceedings pending before the Central
Vigilance Commission and which have not been disposed of, shall stand transferred to and be continued
by the Lokpal as if they were commenced before him under this Act.
(4) Notwithstanding anything contained in any Act, the posts of the Secretary and other Officers and
Employees of the Central Vigilance Commission are hereby abolished and they are hereby appointed as
the Secretary and other officers and employees of the Lokpal. The salaries, allowances and other terms
and conditions of services of the said Secretary, officers and other employees shall, until they are varied,
be the same as to which they were entitled to immediately before the commencement of this Act.
(5) All vigilance administration under the control of all Departments of Central Government, Ministries
of the Central Government, corporations established by or under any Central Act, Government
companies, societies and local authorities owned or controlled by the Central Government shall stand
transferred, alongwith its personnel, assets and liabilities to Lokpal for all purposes.
(6) The personnel working in vigilance wings of the agencies mentioned in sub-section (5) shall be
deemed to be on deputation to Lokpal for a period of five years from the date they are transferred to
Lokpal. However, Lokpal may decide to repatriate any one of them anytime.
(7) That Department from where any personnel have been transferred to Lokpal under sub-section (5),
shall cease to have any control over the administration and functions of transferred personnel.
(8) Lokpal shall rotate the personnel and create vigilance wing of each department in such a way that no
personnel from the same department get posted for vigilance functions in the same department.
(9) No person shall be employed with Lokpal against whom any vigilance enquiry or any criminal case is
pending at the time of being considered.
25. Investigation Wing of Lokpal: (1) There shall be an investigation wing at Lokpal.
(2) Notwithstanding anything contained in section 17 of Prevention of Corruption Act, such officers of
Investigation wing, upto the level as decided by Lokpal, shall have, in relation to the investigation and
arrest of persons throughout India, in connection with investigation of complaints under this Act, all the
powers, duties, privileges and liabilities which members of Delhi Special Police Establishment have in
connection with the investigation of offences committed therein.
(3) That part of Delhi Special Police Establishment, in so far as it relates to investigation and prosecution
of offences alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act, 1988, shall stand
transferred, alongwith its employees, assets and liabilities to Lokpal for all purposes.
(4) That part of Delhi Special Police Establishment, which has been transferred under sub-section (3),
shall form part of Investigation Wing of Lokpal.
(5) The Central Government shall cease to have any control over the transferred part and its personnel.
(6) The salaries, allowances and other terms and conditions of services of the personnel transferred
under sub-section (3) shall be the same as to which they were entitled to immediately before the
commencement of this Act.
(7) All cases which were being dealt by that part of Delhi Special Police Establishment, which has been
transferred under sub-section (3), shall stand transferred to Lokpal.
(8) After completion of investigation in any case, the investigation wing shall present the case to an
appropriate bench of Lokpal, which shall decide whether to grant permission for prosecution or not.
26. Complaints against officers or employees of Lokpal: (1) Complaints against employees or officers of
Lokpal shall be dealt with separately and as per provisions of this section.
(2) Such complaint could relate to an allegation of an offence punishable under Prevention of Corruption
Act or a misconduct or a dishonest enquiry or investigation.
(3) As soon as such a complaint is received, the same shall be displayed on the website of Lokpal,
alongwith the contents of the complaint.
(4) Investigations into each such complaint shall be completed within a month of its receipt.
(5) In addition to examining the allegations against the said official, the allegations shall especially be
examined against sections 107, 166, 167, 177, 182, 191, 192, 196, 199, 200, 201, 202, 204, 217, 218,
219, 463, 464, 468, 469, 470, 471, 474 of Indian Penal Code.
(6) If, during the course of investigations, the Lokpal feels that the charges are likely to be sustained, the
Lokpal shall divest such officer of all his responsibilities and powers and shall place him under
suspension.
(7) If after completion of enquiry or investigations, Lokpal decides to prosecute that person under
Prevention of Corruption Act, 1988 or holds him guilty of any misconduct or of conducting dishonest
enquiry or investigations, then that person shall not work with Lokpal anymore. Lokpal shall either
dismiss that person from the job, if that person is in the employment of Lokpal, or shall repatriate him, if
he is on deputation.
Provided that no order under this clause shall be passed without giving reasonable opportunity of being
heard to the accused person.
Provided further that order under this clause shall be passed within 15 days of completion of
investigations.
(8) There shall be a separate wing in Lokpal to deal with complaints against officers or staff of Lokpal.
(9) Lokpal shall take all steps to ensure that all enquiries and investigations on complaints against its
own staff and officials are conducted in most transparent and honest manner.
27. Protection- (1) No suit, prosecution, or other legal proceedings shall lie against the Chairperson or
members or against any officer, employee, agency or person referred to in Section 14(4) in respect of
anything which is in good faith done while acting or purporting to act in the discharge of his official
duties under this Act.
(2) No proceedings of the Lokpal shall be held to be bad for want of form and except on the ground of
jurisdiction, no proceedings or decision of the Lokpal shall be liable to be challenged, reviewed, quashed
or called in question in any court of ordinary Civil Jurisdiction.
Miscellaneous
28. Public Servants to submit property statements-
(1) Every public servant, other than those mentioned in Section 2(11)(a) to (c), shall within three months
after the commencement of this Act and thereafter before the 30th June of every year submit to the
head of that public authority, in the form prescribed by Lokpal, a statement of his assets and liabilities
and those of the members of his family. Public servants mentioned in sections 2(11)(a) to (c) shall
submit their returns in a format prescribed by the Lokpal to the Lokpal with the aforesaid time lines.
(2) The Head of each public authority shall ensure that all such statements are put on the website by 31st
August of that year.
(3) If no such statement is received by the Head of that public authority from any such public servant
within the time specified in sub-section (1), the Head of that public authority shall direct the concerned
public servant to do so immediately. If within next one month, the public servant concerned does not
submit such statement, the Head shall stop the salary and allowances of that public servant till he
submits such statement.
Explanation- In this section “family of a public servant” means the spouse and such children and
parents of the public servant as are dependent on him.
(4) The Lokpal may initiate prosecution against such public servant under Section 176 IPC.
(5) If any public servant furnishes any statement, which is subsequently found to be incorrect, then
Lokpal, in addition to taking action against the said public servant under other sections of this Act, may
also impose a penalty upto a maximum of 50% of the value of the additional property subsequently
detected. Lokpal shall also intimate such information to the Income Tax Department for appropriate
action.
29. Power to delegate and assign functions: (1) Lokpal shall be competent to delegate its powers and
assign functions to the officials working in Lokpal.
(2) All functions carried out and powers exercised by such officials shall be deemed to have been so
done by the Lokpal.
Provided that the following functions shall be performed by the benches and cannot be delegated:
(i) Granting permission to initiate prosecution in any case.
(ii) Order for dismissal of any government servant under CCS Conduct Rules.
(iii) Passing orders under section 10 on complaints against officials and staff of Lokpal.
(iv) Pass orders in cases of complaints, other than grievances, against officers of the level of Joint
Secretary and above.
30. Time limits: (1) Preliminary enquiry under sub-section (1) of section 9 of this Act should be
completed within a month of receipt of complaint.
Provided that the enquiry officer shall be liable for an explanation if the enquiry is not completed within
this time limit.
(2) Investigation into any allegation shall be completed within six months, and in any case, not more
than one year, from the date of receipt of complaint.
(3) Trial in any case filed by Lokpal should be completed within one year. Adjournments should be
granted in rarest circumstances.
31. Penalty for false complaint- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if someone makes
any false or frivolous complaint under this Act, Lokpal may impose such fines on that complainant as it
deems fit.
Provided that no fine can be imposed without giving a reasonable opportunity of being heard.
(2) Such fines shall be recoverable as dues under Land Revenue Act.
(3) A complaint or allegation once made under this Act shall not be allowed to be withdrawn.
31A. Preventive measures: (1) Lokpal shall, at regular intervals, either study itself or cause to be studied
the functioning of all public authorities falling within its jurisdiction and in consultation with respective
public authority, issue such directions as it deems fit to prevent incidence of corruption in future.
(2) Lokpal shall also be responsible for creating awareness about this Act and involving general public in
curbing corruption and maladministration.
32. Power to make Rules – (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules
for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.
Provided that such rules shall be made only in consultation and with the approval of Lokpal.
(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may
provide for .-
(i) the allowance and pensions payable to and other conditions of service of the Chairperson and
members of Lokpal;
(ii) the powers of a Civil Court which may be exercised by the Lokpal under clause (h) of sub-section
(2) of section 11;
(iii) the salary, allowances, recruitment and other conditions of service of the staff and employees of
the Lokpal;
(iv) any other matter for which rules have to be made are necessary under this Act.
(3) Any rule made under this Act may be made with retrospective effect and when such a rule is
made the reasons for making the rule shall be specified in a Statement laid before both Houses of the
Parliament.
33. Removal of difficulties- Notwithstanding anything contained in this Act, the President, in
consultation with Lokpal or on request of Lokpal may, by order, make such provision -
(i) for bringing the provisions of this Act into effective operation;
(ii) for continuing the enquiries and investigations pending before the Central Vigilance Commission by
the Lokpal.
34. Power to make regulations: Lokpal shall have power to make its own regulations for the smooth
functioning of the institution and to effectively implement various provisions of this Act.
35. This Act shall override the provisions of all other laws.